Kleje epoksydowe Monolith ®

Pobierz broszurę: MONOLITH - Kleje epoksydowe

Kleje epoksydowe są to kleje opracowane na bazie polimerowych żywic epoksydowych. Zalicza się je do grupy klejów konstrukcyjnych dzięki ich właściwościom, umożliwiającym uzyskiwanie połączeń elementów konstrukcji o wytrzymałościach odpowiadających tradycyjnym łączeniom mechanicznym. Kleje te nie wnikają głęboko w strukturę materiału, ale odznaczają się znacznym powinowactwem chemicznym z klejonymi materiałami. Warstwa utwardzonej spoiny jest bardzo odporna mechanicznie i dlatego stosuje się takie kleje do materiałów trudnosklejalnych, o bardzo „gęstej” strukturze, jak metale czy szkło, których nie łączą kleje głębokope­netrujące, np. kleje rozpuszczalnikowe.

Kleje epoksydowe występują w postaci jedno lub dwuskładnikowej.

 

Kleje epoksydowe znajdują zastosowanie w klejeniu:

 • stali węglowych,
 • różnych stali stopowych,
 • stali nierdzewnych,
 • aluminium,
 • metali kolorowych,
 • większości twardych tworzyw sztucznych, w tym poliamidów,
 • ceramiki,
 • szkła,
 • elementów kamiennych,
 • drewna,

  a także, po przeprowadzeniu prób,

 • do klejenia wielu innych materiałów niestandardowych.
Monolith EP 2510-1

Kleje epoksydowe MONOLITH umożliwiają klejenie wszystkich wyżej wymienionych materiałów jednorodnych, a także klejenie kombinacji tych materiałów, po uwzględnieniu w technologii klejenia ich specyficznych odmienności, jak np. różne współczynniki rozszerzalności cieplnej, różne gęstości materiałów, a więc różne stopnie adhezji, różne jakości i stany powierzchni klejonych. Odmienności te pokonuje się poprzez dobór właściwego kleju do warunków pracy złącza i elementów łączonych, odpowiednie przygotowanie powierzchni, jej właściwe odtłuszczenie oraz zastosowanie właściwej dla danego połączenia technologii klejenia, dobór odpowiedniej warstwy, grubości i kształtu spoiny.

 

Zalety klejów epoksydowych MONOLITH

 

Stosowanie w technologii łączenia elementów kon­strukcji klejów epoksydowych MONOLITH posiada istotne zalety:

 • kleje te posiadają właściwość wypełniania zmiennej wielkości szczelin między łączonymi elementami, bez istotnego uszczerbku dla wytrzymałości złącza,

 • nie zmieniają objętości w trakcie procesu klejenia,

 • konstrukcja klejona w znacznie mniejszym stopniu przenosi drgania mechaniczne, a więc jest mniej „akustyczna”,

 • spoiny wykonane przy użyciu klejów epoksydowych MONOLITH posiadają znaczną odporność termiczną, dla niektórych typów w granicach -40°C do ponad +200°C,

 • kleje epoksydowe MONOLITH nie zawierają rozpuszczalników, nie wydzielają zatem szkodliwych oparów,

 • kleje te charakteryzuje dobra odporność na wpływ czynników atmosferycznych i chemicznych,

 • połączenia klejone są lżejsze od tradycyjnych mechanicznych.

Kleje epoksydowe MONOLITH odróżniają się od siebie właściwościami szczególnymi, jak np. MONOLITH SE 105-1, trwaleelastyczny, posiadający atest wojskowy na odporność udarową lub klej MONOLITH EP 2510-1, umożliwiający pokrycie elementów sklejonych piecowym lakierem proszkowym.

 

Monolith EP 2501-1

Szereg zalet klejów epoksydowych MONOLITH takich jak np.:

 • możliwość zastosowania wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe stosowanie elektronarzędzi lub innych metod technologicz­nych mogących spowodować zapłon czy wybuch – np. w naprawach lub wymianach dokonywanych w instalacjach substancji łatwopalnych,

 • możliwość stosowania w miejscach, do któ­rych doprowadzenia energii elektrycznej jest utrudnione lub niemożliwe,

 • w miejscach, do których doprowadzenie stosownych urządzeń z powodu ich wagi i rozmiarów jest niemożliwe

powodują, że zastosowanie tych klejów w doraźnych, a także systematycznych, okresowych naprawach i wymianach elementów urządzeń i instalacji, jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem problemu.

Monolith EP 25791-1
   

 

 

MONOLITH® Kleje epoksydowe Data aktualizacji: 24.03.2014
Typ Kolor
Konsystencja
Lepkość Proporcja
mieszania
(objętościowo)
Odporność termiczna Maks. szczelina Wytrzymałość na ścinanie Czas przydatności
po zmieszaniu
Czas
osiągnięcia wytrzymałości wstępnej
Czas
osiągnięcia wytrzymałości końcowej
Obszar zastosowań


[Pa·s] A:B [°C] [mm] [N/mm2] [min.] w temp. pok. w temp. pok.

Kleje dwuskładnikowe
EP 2501-1 przezroczysty
syrop
A: 10
B: 7
1:1 - > 2 mm 25 3-4 < 10 min. 72 godz. Przeżroczysty, może być z powodzeniem stosowany do klejenia szkła, poliwęglanu, PCV i innych twardych przezroczystych tworzyw sztucznych. Do klejenia metali, ceramiki, kamienia, drewna. Jako zalewa montażowa w elektronice, zwłaszcza tam, gdzie elementy ze względów technicznych lub estetycznych muszą być widoczne. EP 2501-1

EP 2505-1
EP 2507-1

przezroczysty
syrop
A: 10-18
B: 20-40
1:1 -34 / +121 0,5 mm 17,1 60-120 8-16 godz. 28-48 godz. Klej o konsystencji syropu, przeznaczony do klejenia przygotowanych metali, przygotowanej gumy, poliuretanu, drewna, ceramiki i tworzyw sztucznych. Złącza odporne na duże obciążenia mechaniczne. EP 2505-1
EP 2507-1
EP 2510-1 szara
nieprzezroczysta
masa
A: 400-820
B: 230-690
1:1
HT 1,5:1
-40 / +150
HT +10 / +204
0,5 mm 32 30-60 6-8 godz. 24 godz. Klej konsystencji pasty, przeznaczony do klejenia przygotowanych metali, przygotowanej gumy, poliuretanu i tworzyw sztucznych. Doskonale nadaje się do klejenia SMC bez specjalnego przygotowania powierzchni. Odporny na duże obciążenia mechaniczne, nadaje się do mocowania paneli karoserii i spoilerów w przemyśle samochodowym, w montażach tłumiących wibracje. Wysoka odporność termiczna. EP 2510-1
EP 2579-1 beżowa pasta A: 100
B: 140
1:1 -55 / +100 < 3 mm 15 60 - 24 godz. Klejenie metali, także kolorowych, szczególnie aluminium i miedzi, twardych tworzyw sztucznych, drewna, szkła i materiałów ceramicznych. Klej ten sprawdził się w mocowaniu wykładzin do obrabiarek, a także w przyklejaniu listew i kątowników metalowych na krawędziach ramp, schodów itp. EP 2579-1
SE 105-1 szara pasta - 2:1 -40 / +90 < 2 mm 5 10 60 min. 24 godz. Doskonała przyczepność do wysokojakościowych blach stopowych, blach obrobionych chemicznie, blach z metali kolorowych oraz wielu tworzyw. Daje doskonałe wyniki w klejeniu materiałów trudnosklejalnych, tworzyw poliami­dowych (boramidów, ertalonu), a także szkła organicznego PMMA, poliwęglanu PC. SE 105-1
Pasty naprawcze
Super Metal
P3
ciemnoszara
pasta
tx 3:1 -40 / +150 - 17,2 25 60 min. 72 godz. Najpopularniejszy materiał regeneracyjny w postaci pasty, przeznaczony głównie do osadzania łożysk w gniazdach, regeneracji wałków, korpusów maszyn i urządzeń oraz uzupełnień przewymiarowanych rowków wpustowych, wielowypustów, tłoczysk hydraulicznych i zerwanych gwintów. Super Metal
P3
Na niebiesko oznaczone produkty standardowe tx – produkt tiksotropowy, pastowaty


 

Kleje epoksydowe Monolith

Pobierz broszurę: MONOLITH - Kleje epoksydowe

[ Strona główna ], [ Technologie produkcyjne ], [ Technologie remontowe ], [ Produkty ], [ Kontakt  ], [ Artykuły  ], [ Praca ]

[ Home ]